לאחר הורדת קובץ מנהל ההתקן מהאתר הרשמי של יצרן המחשבים, תוכל לבצע את השלבים הבאים כדי לעדכן ידנית את מנהל ההתקן ב- Windows Vista:

  1. לחץ על הַתחָלָה לחץ ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מַחשֵׁב . ואז לחץ לנהל .
  2. נְקִישָׁה מנהל התקן בחלונית השמאלית.
  3. בחלון מנהל ההתקנים, הרחב את הקטגוריות ואתר את ההתקן שעבורו ברצונך לעדכן את מנהל ההתקן. ואז לחץ לחיצה ימנית על שם המכשיר ובחר עדכן את תוכנת מנהל ההתקן ... צילום המסך הבא הוא לעיונך.
  4. נְקִישָׁה עיין במחשב שלי אחר תוכנת מנהל התקן .
  5. לחץ על לְדַפדֵף כדי למצוא את המיקום של קובץ מנהל ההתקן שהורדת. נְקִישָׁה הַבָּא להתקנת מנהל ההתקן.

בדרך כלל, Windows Vista יתחיל להתקין את קובץ מנהל ההתקן המעודכן.